Alebo si vyberte z nasledujúceho menu

Reklamácie

Postup reklamácie:

1. Pre podanie reklamácie použite tento Reklamačný formulár, do ktorého je nutné vždy vyplniť požadované informácie o reklamovanom produkte.

2. Pre urýchlenie vybavenia reklamácie priložte k reklamačnému formuláru niekoľko fotografií reklamovaného produktu/problému.

3. Po prijatí reklamácie budete písomne informovaný o pridelení čísla reklamácie a o následnom postupe riešenia. Bez vyplnenia všetkých potrebných údajov nie je možné reklamačné číslo priložiť a reklamácia nebude zahájená.

4. Pred vyriešením reklamácie musí byť umožnené zástupcovi (inspire design) posúdenie reklamovaného tovaru.

Detaily reklamácie

POZNÁMKA: Ak potrebujete reklamovať tovar rôznych značiek, je potrebné vyplniť formulár pre každú značku samostatne.

Uveďte prosím dôvod reklamácie, a to čo najpresnejšie. Ďakujeme.

Identifikačné údaje zákazky

Vaše prílohy

Pre urýchlenie vybavenia reklamácie priložte k reklamačnému formuláru niekoľko fotografií reklamovaného produktu/problému.

Nahrajte dokumenty alebo obrázky do veľkosti 10 MB.

HORE