Alebo si vyberte z nasledujúceho menu

ZAMERANIE PRIESTORU

Cena
od 5€/m²

VÝSTUP

Základné zameranie priestoru a následná digitalizácia je potrebná pre úspešný projekt.
Výstupom je základná vizualizácia priestoru v rozmeroch.

INTERIÉROVÝ DIZAJN - základný projekt

Cena

od 32€/m²

VÝSTUP

Interiérová štúdia obsahuje priestorové vypracovanie interiéru.
Obhliadku a zameranie priestoru.
Členenie priestoru, rozmiestnenie nábytku, materiálové a farebné riešenie priestoru.
2 konzultácie na úpravy priestoru, výstupom je štúdia interiéru v 3D.

INTERIÉROVÝ DIZAJN - komplexný projekt

Cena

od 40€/m²

VÝSTUP

Komplexný projekt obsahuje kompletné vypracovanie projektu interiéru.
Komplexný projekt interiéru je rozšírením základného projektu doplnený o rozpočty a špecifikácie kuchyňe, mobiliáru, výrobcu krytín, dlažieb či povrchov stien. 
Výkresová dokumentácia - elektroinštalácii, vody a odpadu, kladačské práce, materiálové a farebné členenie priestoru. 
4 konzultácie na úpravy priestoru, výstupom je výkresová dokumentácia a štúdia interiéru v 3D.

Info

Ceny neobsahujú dph. Cena platí pre interiéry od 100 m².

HORE