Slowenská reštaurácia – Hrebienok resort

„Kultúrna predspisovná slovenčina bol kultúrny jazyk používaný na Slovensku odvrcholného stredoveku do konca 18. storočia. V písanej forme sa realizovala v zásade v troch variantoch, ktoré odrážali jazykové zvláštnosti troch hlavných areálov slovenských nárečí. Jedným so zaujímavých znakov všetkých foriem kultúrnej slovenčiny bolo používanie písmena “W” namiesto “V”. “ (Mgr. art. Michal Staško)“.

Dizajnový koncept slovenskej reštaurácie SLOWENSKÁ s odkazom na Gedeona Majunkeho – architekta Tatier. Spolupráca študia Inspire design z Popradu a Staško design. Reštauráciu Slowenská nájdete v resorte Hrebienok v Starom Smokovci.
Foto: Erik Ďuriš

 

Gedeon Wilhelm Majunke

* 9. máj 1854 – † 10. apríl 1921

Pre Dolný Smokovec projektoval hrazdené a zrubové stavby. V štýle neoklasicizmu kombinovaného s neorenesanciou a secesiou projektoval administratívne a školské budovy, vily a rodinné domy pre spišské mestá. Poznatky z alpských turistických centier uplatnil pri riešení letovísk, chát, kúpeľných, spoločensko – pohostinských zariadení aj romanticky pôsobiacich kostolíkov. Vždy vychádzal z konkrétneho prostredia, stavby doň komponoval ohľaduplne, nerušivo. Preferoval prírodné materiály odolné voči možným klimatickým vplyvom.