Návrh rekonštrukcie lekárskej ambulancie

„Máme tu málo miesta, viete nám s tým pomôcť?“.

Často sa stretávame s takýmto názorom, no pravda je taká, že stačí miestnosť správne zorganizovať a hneď je priestoru dostatok. Takto sme museli aj preorganizovať lekársku ambulanciu, kde boli k dispozícii 2 maličké miestnosti a jedna hlavná. Vďaka predeleniu matným sklom a rozdeleniu úložného priestoru sme docielili prevzdušnený priestor s oddelenými zónami ako pre sestričku, pacienta či doktora.

Pri tejto rekonštrukcii sme pozerali aj na to ako by sa dalo zlepšiť pohodlie pacientov, napríklad pridaním viac sedadiel, lepšieho osvetlenia alebo presvetlenia celého priestoru.
Výber modernizovaných materiálov, pre lepšiu sterilizáciu celkového priestoru.

Všetky tieto opatrenia by mohli zlepšiť pohodlie pacientov a zdravotníckeho personálu, zlepšiť efektivitu práce a prispieť k lepšej kvalite zdravotnej starostlivosti. Rekonštrukcia by tiež mohla pomôcť zlepšiť imidž ambulancie a prilákať nových pacientov.