Štúdia – Fasáda pre polyfunkčnú budovu v Tatranskej lomnici